OKO I UCHO

ENG / PL

SZTUKA POLSKA A KOŚCIÓŁ DZISIAJ

Ilustracje:

Produkcja:

Projekt okładki:

Projekt graficzny i skład:

Marcelina Jarnuszkiewicz

OKO I UCHO

Maciej Włoczewski

Anna Rabczuk, Adela Madej

<< PORTFOLIO

OKO I UCHO

Ilustracje:

Marcelina Jarnuszkiewicz

Produkcja:

OKO I UCHO

Projekt okładki:

Maciej Włoczewski

Projekt graficzny i skład:

Anna Rabczuk, Adela Madej